Lista aktualności Lista aktualności

ODWOŁANIE ZAKAZU WSTĘPU DO LASU

Nadleśnictwo Brzesko informuje, że wprowadzenie w dniu 20.03.2020 r. zakazu wstępu do lasu było podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo osób odwiedzających tereny leśne. Wiosenna aura sprzyja bowiem gromadzeniu się ludzi na szlakach turystycznych i parkingach, dlatego podjęto działania w celu eliminowania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Informujemy, że Decyzją nr 9 Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzesko
z dniem 24.03.2020 r. zostaje odwołany zakaz wstępu do lasu.

Jednocześnie apelujemy o stosowanie się do bieżących wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego inspektoratu Sanitarnego.

Bezpieczeństwo całego społeczeństwa zależy od każdego z nas.