Asset Publisher Asset Publisher

#sadziMY Okocim 2020

Leśnictwo Okocim zakończyło coroczne sadzenie lasu. Prace odnowieniowe pomimo stanu epidemicznego postępowały zgodnie z planem, a pierwszy transport sadzonek dotarł już 6 marca, kiedy to przyjechały do nas sadzonki buka zwyczajnego wyhodowane w szkółce leśnej w Nędzy (Nadleśnictwo Rudy Raciborskie).

Drzewka te pochodziły z nasion dojrzałych buków rosnących w Wyłączonym Drzewostanie Nasiennym w Lipnicy, charakteryzujących się wysoką jakością. Takie elitarne drzewostany są najlepszym źródłem nasion i przez nie możemy zachować wartościowe i swoiste cechy rodzimych ekotypów drzew leśnych. Zasadzone sadzonki powiększyły kilkunastohektarowy blok upraw pochodnych, znajdujący się w uroczysku Okocim Górny.

Materiał sadzeniowy dostarczyły poza Rudami Raciborskimi, Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, Nadleśnictwo Nawojowa oraz rodzima szkółka leśna Nadleśnictwa Brzesko
w Jodłówce. Łącznie wsadzono ponad 60 tysięcy sztuk drzewek, wykorzystując
11 rodzajów sadzonek w wieku od 1 do 4 lat z 8 gatunków drzew leśnych. W tym tak rzadkie jak brzost czyli wiąz górski, czereśnia ptasia czy lipa drobnolistna, które trafiły w specjalnie wyszukane, odpowiednie dla nich miejsca – tzw. mikrosiedliska, aby tam miały zapewnione optymalne warunki do życia i wzrostu. Leśnicy drzewa tych gatunków nazywają biocenotycznymi. Przyczyniają się one do utrzymania i wzmocnienia korzystnych stosunków w ekosystemie leśnym oraz podnoszą zdrowotność i naturalną odporność lasu. Leśnictwo Okocim jest objęte intensywną przebudową drzewostanów, której celem jest przywrócenie wielogatunkowych zbiorowisk leśnych właściwych dla Pogórza Karpackiego.

Prace odnowieniowe były prowadzone po wcześniejszym przygotowaniu terenu. Gałęzie i odpady pozrębowe zostały mechanicznie rozdrobnione i pozostają do mineralizacji, stanowią de facto naturalny nawóz dla nowego pokolenia drzew.

Sztuka leśna polegała na rozplanowaniu gatunków na poszczególnych powierzchniach, gdzie miejsce sadzenia powinno być dostosowane do wymagań ekologicznych młodych drzewek leśnych oraz wpisywać się w ład przestrzenny i czasowy, tak aby jedne gatunki nie zagłuszyły czy zdominowały drugich, a mogły razem kiedyś stworzyć wielofunkcyjny i stabilny drzewostan.

Akcja sadzenia lasu łączy się z bardzo dużym przedsięwzięciem logistycznym oraz wymaga stałego i ponadprzeciętnego zaangażowania Służby Leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, którzy realizują fizycznie cały ten proces. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało się również przywrócić las po gwałtownym rozpadzie drzewostanu jesionowego w uroczysku „Garbatka” leżącym w granicach administracyjnych miasta Brzesko. Po trzech bardzo trudnych i pracowitych latach pozyskano drewno poklęskowe znacznych rozmiarów i poprawiono stan sanitarny lasu w całym kompleksie leśnym. Wiosną  oczyszczono teren z zalegających od lat śmieci i przystąpiono do odnowienia luk młodymi drzewkami. Las „Garbatka nad Pawilonem” jak w soczewce łączy funkcje społeczne, ochronne i produkcyjne oraz z uwagi na lokalizację może stanowić teraz wizytówkę Nadleśnictwa Brzesko. Dzięki podjętym działaniom drzewostan został ponownie udostępniony dla okolicznych mieszkańców i turystów chcących go odwiedzić.

Wiosną 2020 r. Nadleśnictwo Brzesko posadziło łącznie 31,68 ha lasu. Do tego celu wykorzystało niemal 211 tys. szt. sadzonek różnych gatunków drzew leśnych.