Asset Publisher Asset Publisher

Stop pożarom traw!

Każdego roku w okresie wczesnowiosennym zauważamy wciąż powtarzający się zjawisko wypalania traw oraz nieużytków rolnych. Jest to problem poważny i pociągający za sobą spore konsekwencje, nie tylko finansowe, ale przede wszystkim ogólnoprzyrodnicze.

Zachęcamy do zapoznania się z akcją #StopPożaromTraw pod poniższym linkiem:

https://spark.adobe.com/page/GNFKiAdiYEekb/?fbclid=IwAR2jaXza1LZMHdHQvFMZULtpxZgXfguqyP5cWQ9b2Xvo9OD22oFMF4WSPFA

 

PRZYPOMINAMY!

Przepisy prawne o zakazie wypalania traw, lasów, łąk i pozostałości roślinnych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

  • art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
  • art. 131 pkt. 12 stanowi: Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny.

Kodeks wykroczeń:

  • art. 82 § 1 Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia się działania ratowniczego lub ewakuacji (...)podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany
  • art. 82 § 3 Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
  • art. 82 § 4 Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

 

WYPALANIE TRAW NISZCZY I ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU


GDY WIDZISZ POŻAR ALARMUJ!
Straż Pożarna tel. 998, 112
Nadleśnictwo tel. (14) 612 51 49.