Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty edukacyjne

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z zadań Lasów Państwowych. Ma ona na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wiedzy o środowisku leśnym oraz wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej.

Nadleśnictwo Brzesko realizuje zadania z zakresu edukacji leśnej, wykorzystując do tego celu ścieżki edukacyjne, zlokalizowane na swoim terenie:

  • Ścieżka edukacyjna „Z leśniczym przez las” – zlokalizowana na terenie Leśnictwa Chrostowa.
  • Ścieżka edukacyjna „Uroczysko Kolanów” – zlokalizowana na terenie Leśnictwa Chrostowa.
  • Ścieżka ekologiczna Lasu Szczepanowskiego – zlokalizowana na terenie Leśnictwa Jodłówka. 

Wszystkie ścieżki wyposażone zostały w ciekawe tablice, będące efektywną pomocą w interpretacji i rozumieniu oglądanego fragmentu przyrody.  Pomagają one w zapoznaniu się z budową i funkcjonowaniem ekosystemów leśnych oraz organizmów leśnych. Naturalnymi środkami dydaktycznymi w terenie są także elementy przyrody ożywionej i nieożywionej spotykane podczas spacerów tymi ścieżkami.

Prowadzona działalność edukacyjna skierowana jest do całego społeczeństwa jednak najważniejsza grupą odbiorców są dzieci i młodzież.

 

Na terenie Nadleśnictwa Brzesko znajdują się także miejsca odpoczynku:

  • Miejsce odpoczynku przy leśniczówce Leśnictwa Chrostowa;
  • Miejsce odpoczynku przy ścieżce ekologicznej Lasu Szczepanowskiego na terenie Leśnictwa Jodłówka.