Asset Publisher Asset Publisher

Ochronne szczepienie lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737) w dniach: od 18 maja do  7 czerwca 2020 r. na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wśiekliźnie.

Akcja ta będzie kontunuacją szczepienia lisów z lat ubiegłych i wykonana poprzez rorzucenie szczepionki z samolotu oraz jej ręczne wyłożenie.

Szczegółowych informacji udzielają Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.