Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty edukacyjne

Edukacja ekologiczna rozumiana jest jako proces oddziaływania na świadomość ekologiczną społeczeństwa. Jeżeli oddziaływanie dotyczy ekosystemów leśnych, można mówić o edukacji leśnej.

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z podstawowych zadań Lasów Państwowych i ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wiedzy o środowisku leśnym oraz wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej.
Nadleśnictwo Brzesko realizuje zadania edukacyjne wykorzystując do tego celu cztery ścieżki edukacji ekologicznej zlokalizowane na swoim terenie:

  • Ścieżka edukacji ekologicznej „Z leśniczym przez las" – w leśnictwie Chrostowa: 8 tablic dydaktyczno – informacyjnych, 27 tablic gatunkowych oraz 18 tablic z opisami gatunków lasotwórczych; długość 2,6 km, czas przemarszu ok. 2 godziny.
  • Ścieżka edukacyjna „Uroczysko Kolanów" biegnąca oddziałami 40, 36, 41 w leśnictwie Chrostowa.
  • Ścieżka ekologiczna Lasu Szczepanowskiego z elementami kulturowymi Szczepanowa – w leśnictwie Jodłówka długości 2 km: 10 przystanków z tablicami dydaktyczno – informacyjnymi, umożliwią zapoznanie się z florą i fauną Lasu Szczepanowskiego, działalnością Nadleśnictwa oraz obiektami sakralnymi Szczepanowa związanymi z życiem i działalnością św. Stanisława.
  • Ścieżka przyrodniczo – geologiczna "Borówna – Chronów" – fragment na terenie leśnictwa Żegocina, długość 3 km: 8 przystanków, na których można zapoznać się z budową hydrologiczną rejonu, różnymi zbiorowiskami leśnymi oraz zobaczyć ciekawe formy skalne.

Prowadzona działalność edukacyjna jest skierowana do całego społeczeństwa, ale najważniejszą grupą odbiorców są dzieci i młodzież. To z nimi najczęściej spotykamy się, prowadząc zajęcia w terenie lub w szkołach czy przedszkolach.