Asset Publisher Asset Publisher

Okresowy zakaz wstępu do lasu

Na terenie Nadleśnictwa Brzesko obowiązuje okresowy zakaz wstępu do lasu z powodu prowadzenia zabiegów gospodarczych związanych z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

Okresowy zakaz wstępu do lasu obowiązuje do zakończenia wykonywania zabiegów gospodarczych, które były powodem jego wprowadzenia.
Zniesieniu zakazu wstępu towarzyszy usunięcie oznakowania w terenie.

Wykaz drzewostanów objętych zakazem ilustruje mapa.

 

Resources to get