Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

Certyfikacja lasów prowadzona jest na podstawie niezależnych auditów prowadzonych według standardów odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, w skład której wchodzi Nadleśnictwo Brzesko posiada certyfikaty: FSC i PEFC.

FSC
Certyfikat o nr SGS-FM/COC-010065 przyznany w 2013 r., potwierdza, że gospodarka leśna jest prowadzona racjonalnie, przez właściwie przygotowanych specjalistów, w poszanowaniu praw pracowników i interesów lokalnych społeczności. Obowiązuje do dnia 19.02.2024 r.

PEFC
Certyfikat nr PEFC FM/02/20/BS potwierdza, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie wraz oddziałami wymienionymi w załączniku do Certyfikatu spełnia wymagania Normy Krajowej PEFC - PEFC PL 1003 : 2012 v.2 "Zrównoważona gospodarka leśna - wymagania" w zakresie: Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Certyfikat został wydany na podstawie decyzji przedłużenia ważności certyfikacji i certyfikatu nr PEFC FM/01/20/BS. Okres ważności certyfikatu: od 13.11.2020 do 12.02.2021 r.