Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami prywatnymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Brzesko znajdują się lasy prywatne z terenu powiatów: bocheńskiego, wielickiego, brzeskiego i tarnowskiego. Starostwo Powiatowe w Bochni i Wieliczce powierzyło Nadleśnictwu Brzesko pełnienie nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

W załączniku wykaz obwodów nadzorczych oraz dyżury specjalistów w urzędach gmin oraz druk wniosku o cechowanie drewna.