Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwala leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu.

Każdego roku podejmowane są działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.
Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:

  • biotyczne – szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne
  • abiotyczne – silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, niskie temperatury
  • antropogeniczne - wywołane przez człowieka  (np. zaśmiecanie lasu, zanieczyszczenia przemysłowe, pożary)

Zagrożenia biotyczne

W Nadleśnictwie Brzesko nie występują zagrożenia ze strony szkodliwych owadów i grzybów. Występują okresowo pojawy czynników chorobotwórczych maja charakter lokalny i nie wywołują większych strat w drzewostanie.
Większe znaczenie maja jedynie szkody od zwierzyny
Bardzo ważny dla właściwej oceny potencjalnych zagrożeń jest stałe monitorowanie lasu.

Zagrożenia abiotyczne

W lasach Nadleśnictwa Brzesko czynniki abiotyczne są najczęstszą przyczyną szkód. W sposób zdecydowany dominuje uszkodzenie od czynników klimatycznych (okiści, przymrozki, ulewne deszcze, silne wiatry) stanowiąc 50% wszystkich zanotowanych uszkodzeń.
Należy jednak podkreślić że nie mają one jednak zasadniczego wpływu na prowadzenie gospodarki leśnej.

Zagrożenia antropogeniczne

Terminem tym określamy wszystkie działania człowieka , które w sposób zamierzony lub niezamierzony niekorzystnie wpływają ma ekosystem leśny.
W Nadleśnictwie Brzesko przejawia się to przede wszystkim zaśmiecaniem lasu (dzikie wysypiska ) oraz zagrożeniem pożarowym – nie przestrzeganiem przepisów pożarowych przez ludzi przebywających w lesie. Cały obszar naszego Nadleśnictwa jest zakwalifikowany do III kategorii zagrożenia pożarowego – najniższy. Zagrożenie pożarowe ma charakter sezonowy – meteorologiczny. Na wczesna wiosnę przypada okres największego zagrożenia min. z powodu wypalania traw oraz latem przy wysokich temperaturach i niskiej wilgotności ścioły.

Alarmowanie o pożarach
O zauważonym ogniu w lesie lub w pobliżu lasu informuj odpowiednie służby:
•    Straż Pożarna tel. 998, 112
•    Nadleśnictwo tel. (14) 612 51 49.
Możliwe, że jesteś jedyną osoba, która widzi zagrożenie.
 
Zgodnie z obowiązującą Instrukcją ochrony przeciwpożarowej lasu (pkt. 4.10), nadleśniczy powołuje na czas akcji bezpośredniej pełnomocnika nadleśniczego, którego zadania określone są w załączniku nr 14 wspomnianej instrukcji.
W Nadleśnictwie Brzesko funkcje pełnomocnika nadleśniczego pełni Specjalista służby leśnej Radosław Kalisz - tel. bezpośredni +48 733 668 829.


W sezonie palności codziennie określany jest stopień zagrożenia pożarowego podawany na godz. 9.00 i 13.00.
Nadleśnictwo prowadzi w okresie bezpośredniego zagrożenia pożarowego naziemne patrole przeciwpożarowe.