Aktualności

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Brzesko prowadzi sprzedaż osiemnastu gatunków drewna wielowymiarowego, sadzonek jedenastu gatunków roślin, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.

Zakaz wstępu do lasu - zabiegi gospodarcze

Na terenie Nadleśnictwa Brzesko obowiązuje okresowy zakaz wstępu do lasu z powodu prowadzenia zabiegów gospodarczych związanych z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.