Asset Publisher Asset Publisher

Uruchomienie telefonu kontaktowego w sprawach nadzwyczajnych

W celu zapewnienia niezwłocznego reagowania na informacje dotyczące zdarzeń nadzwyczajnych, jakie mogą mieć miejsce w zakresie działalności prowadzonej przez Nadleśnictwo (przypadki z udziałem osób lub zwierząt, w tym w szczególności: nieumyślne zniszczenie stanowiska lęgowego lub znalezienia rannych zwierząt itp.) uruchomiony został numer kontaktowy: +48 502 322 387.

Telefon kontaktowy będzie funkcjonował w okresie od 1 marca do 15 października w godzinach 7.00 - 22.00, a od 16 października do końca lutego w godzinach  7.00 - 16.00.