Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

Certyfikacja lasów prowadzona jest na podstawie niezależnych auditów prowadzonych według standardów odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, w skład której wchodzi Nadleśnictwo Brzesko posiada certyfikaty: FSC i PEFC.

FSC
Certyfikat o nr SGS-FM/COC-010065 przyznany w 2013 r., potwierdza, że gospodarka leśna jest prowadzona racjonalnie, przez właściwie przygotowanych specjalistów, w poszanowaniu praw pracowników i interesów lokalnych społeczności. Obowiązuje do dnia 19.02.2024 r.

PEFC
W 2017 r. Bureau Veritas Certification Polska wydało Certyfikat PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/04. Oznacza to, że system zarządzania RDLP w Krakowie w zakresie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów został oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami kryteriów PEFC FM. Certyfikat ważny jest do dnia 20.11.2020 r.