Położenie

Nadleśnictwo Brzesko jest jednym z szesnastu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Galeria zdjęć

Obejrzyj piękne zdjęcia z lasów w zarządzie naszego nadleśnictwa.

Historia

Lasy Państwowe istnieją od 1924 roku. Choć zmieniała się ich struktura to funkcjonują do dziś dbając o zachowanie piękna lasów dla przyszłych pokoleń.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.