"Zanocuj w lesie" na terenie Nadleśnictwa Brzesko

Programu „Zanocuj w lesie” na terenie Nadleśnictwa Brzesko

„Księży Las”

Dla umożliwienia społeczności związanej z bushcraftem i surwiwalem rozproszonego biwakowania na obszarze leśnym bez przygotowanej infrastruktury biwakowej Nadleśnictwo Brzesko wyznaczyło uroczysko „Księży Las” położony w większym kompleksie lasów różnych własności pomiędzy wsiami Gosprzydowa, Gnojnik i Borówna. Uroczysko oddalone jest od jednego do trzech kilometrów od centrów otaczających go wsi. Teren uroczyska jest pofałdowany, poprzecinany licznymi, głębokimi jarami. Teren jest nieudostępniony do wjazdu znajdują się na nim jedynie szlaki zrywkowe służące prowadzeniu gospodarki leśnej.

Lokalizację można znaleźć również na mapie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji mBDL https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony).
  2. Nadleśnictwo Brzesko w uroczysku „Księży Las” nie wyznacza miejsca do rozpalania ogniska.
  3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
  4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://czaswlas2.ecms.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3.
  5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu https://brzesko.krakow.lasy.gov.pl/okresowy-zakaz-wstepu-do-lasu.
  6. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  7. Przed planowanym pobytem w lesie musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny w załączniku na dole strony) oraz przesłanie go na adres: brzesko@krakow.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

e-mail: radoslaw.kalisz@krakow.lasy.gov.pl

nr tel.: 733 668 829

Materiały do pobrania – decyzja Nadleśniczego, regulamin, formularz, mapa.

Nadleśnictwo Brzesko przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Wszystkich którzy nocowali w lesie lub nie wykluczają zrobienia tego w przyszłości zachęcamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie dotyczącej Programu „Zanocuj w lesie”.

http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl