Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacja buka i dęba. Przeciętny wiek lasów to 76 lat a przeciętna zasobność 334 m³/ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 91% - lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 7% - borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych - najczęściej sosny
 • 2% - olsy i lasy łęgowe porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 30% - sosna, modrzew
 • 23% - jodła
 • 26% - buk
 • 13% - dąb, jesion, klon, jawor
 • 3% - olcha
 • 2% - brzoza
 • 3% - pozostałe

Udział drzewostanów w klasach wieku
Rozpiętość klas wieku wynosi 20 lat  ( np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat , II klasa - 21-40 lat itd.).

 • 4% - I klasa wieku
 • 9% - II klasa wieku
 • 16% - III Klasa wieku
 • 24% - IV klasa wieku
 • 18% - V klasa wieku
 • 6% - VI klasa wieku
 • 2% - VII klasa wieku i starsze
 • 21% -  klasa odnowienia – drzewostany rębne i przedrębne podlegające równocześnie użytkowaniu i odnowieniu pod osłoną, w których co najmniej 50% powierzchni zostało odnowione naturalnie lub sztucznie

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Sosna -323 m³/ha
 • Jodła- 363 m³/ha
 • Buk – 336 m³/ha
 • Dąb- 336 m³/ha
 • Modrzew- 320 m³/ha
 • Olcha – 307 m³/ha