Obiekty edukacyjne

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z zadań Lasów Państwowych. Ma ona na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wiedzy o środowisku leśnym oraz wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej.

Oferta edukacyjna

W ramach prowadzonej edukacji leśnej zapraszamy do korzystania z obiektów edukacyjnych zlokalizowanych na terenie naszego nadleśnictwa. Każde z tych miejsc ma na celu rozbudzenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, uświadomienie współzależności między człowiekiem, społeczeństwem, a przyrodą ale także uświadomienie konieczności przestrzegania norm, tj. nakazów i zakazów obowiązujących w lesie.