Asset Publisher Asset Publisher

Oferta edukacyjna

W ramach prowadzonej edukacji leśnej zapraszamy do korzystania z obiektów edukacyjnych zlokalizowanych na terenie naszego nadleśnictwa. Każde z tych miejsc ma na celu rozbudzenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, uświadomienie współzależności między człowiekiem, społeczeństwem, a przyrodą ale także uświadomienie konieczności przestrzegania norm, tj. nakazów i zakazów obowiązujących w lesie.

Nadleśnictwo Brzesko bierze również czynny udział w licznych piknikach ekologicznych, organizowanych przez nas akcjach sadzenia drzew, a także w ramach edukacji przyrodniczo leśnej prowadzonej w szkołach - w warsztatach i pogadankach dla dzieci i młodzieży, dostosowując przekazywane treści zależnie od specyfiki regionu oraz zainteresowania i wieku odbiorców.

W przypadku zainteresowania zajęciami w terenie lub w placówkach szkół prosimy o zapoznanie się z regulaminami ścieżek edukacyjnych oraz wcześniejszy kontakt na adres : brzesko@krakow.lasy.gov.pl.

Lista obiektów edukacyjnych, a także lista miejsc odpoczynku i postoju znajduje się w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy !