Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin i zwierząt, a w szczególności gatunków rzadkich lub zagrożonych wyginięciem, jak też zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej (zgodnie z art. 46 Ustawy o ochronie przyrody).

Ważnym działaniem na rzecz zwierząt i roślin było sporządzenie list najbardziej zagrożonych w Polsce gatunków tzw. czerwonych list. Powstały polskie czerwone księgi roślin i zwierząt oraz listy roślin i zwierząt zagrożonych i ginących.
Na podstawie dostępnych źródeł stwierdzono na terenie Nadleśnictwa występowanie 151 gatunków chronionych zwierząt kręgowych w tym 12 płazów, 5 gadów, 109 ptaków, 25 ssaków oraz 56 gatunków roślin chronionych, spośród których 45 podlega ochronie ścisłej a 11 ochronie częściowej.
Oprócz właściwej ochrony stanowisk zwierząt, roślin i grzybów Nadleśnictwo gromadzi informacje o nowych miejscach ich występowania oraz prowadzi monitoring występowania gatunków objętych ochroną strefową (Bocian czarny).

Specyfiką Nadleśnictwa jest występowanie ciekawej fauny związanej z obszarami nizinnymi, wyżynnymi i górskimi.