Asset Publisher Asset Publisher

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzone są ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe terenów, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Od 2006 roku parki krajobrazowe tworzone są na drodze uchwały sejmiku województwa.

Wiśnicko - Lipnicki Park Krajobrazowy został utworzony Rozporządzeniem Wojewody Tarnowskiego nr 27/99 z dnia 12 maja 1997 roku, dla zachowania wybitnych walorów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych. Park położony jest na terenie dwóch gmin Nowy Wiśnicz i Lipnica Murowana i wchodzi w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Podgórza. Położony jest na Pogórzu Wiśnickim a jedynie niewielki fragment w południowo - zachodniej części parku przynależy do Beskidu Wyspowego. Potrzeba powołania parku podyktowana została wybitnymi w skali ponadregionalnej, regionalnej i lokalnej walorami kulturowymi, przyrodniczymi i krajobrazowymi. Na terenie Nadleśnictwa Brzesko obszar parku obejmuje łącznie 777,86 ha. Powierzchnia całkowita parku wynosi ponad 14 311 ha. 

Więcej na temat parku na stronie: Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.